ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง คลิก!!!!
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2500
งบประมาณ : ฿฿฿฿฿฿฿฿
เพิ่มเติม..