เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช อ.ท.พ.

พวกเราชาวอุเทนพัฒนา พวกเรามารวมใจสามัคคี

ทั้งกายใจของเราน้องพี่ ผูกไมตรีสามัคคีเรื่อยไป

เราเหล่า อ.ท.พ. มิย่อท้อต่อการใด ๆ

ให้เริงรื่นสดชื่นแจ่มใส ศิวิไลในหมู่ อ.ท.พ.

ม่วง เหลืองเป็นดินแดนแคว้นของเรา ที่จะเอาเป็นเสมือนเรือนตาย

ทั้งชื่อเสียงรักษามิให้หน่าย ก่อนจะตายขอไว้ลาย อ.ท.พ.

เราเหล่า อ.ท.พ. มิย่อท้อต่อการใด ๆ

ทั้งชีวิต เลือดเนื้อพลีถวาย เทิดไว้ชั่วกาลนานเทอญ