ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 228) 02 มี.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 182) 02 มี.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 97) 23 ก.พ. 64
ระเบียบโรงเรียนอุเทนพัฒนาว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนอุเทนพัฒนา พ.ศ.2563 (อ่าน 3277) 09 ต.ค. 63
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4016) 23 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4187) 23 มิ.ย. 63
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (อ่าน 3565) 23 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน MEP (อ่าน 3492) 19 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 3650) 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4039) 16 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการรายงานตัว/มอบตัว (อ่าน 3652) 16 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4552) 16 มิ.ย. 63
กำหนดการสอบคัดเลือกแผนการเรียน รายงานตัว/มอบตัว และประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 5354) 05 มิ.ย. 63
โรงเรียนอุเทนพัฒนาจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อ DLTV (อ่าน 4266) 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4737) 14 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6867) 04 พ.ค. 63
สมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7691) 01 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก EIS ม.4 (อ่าน 3741) 13 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก MEP ม.1 (อ่าน 3703) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EIS ม.4 (อ่าน 3660) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEP ม.1 (อ่าน 3594) 05 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานนางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง (อ่าน 4051) 22 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวชาการครูราชันย์ ไชยมหา (อ่าน 3929) 13 มิ.ย. 62
แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติด และอบายมุข (อ่าน 4170) 30 พ.ค. 62
เผยแพร่ผลงานวชาการครูภัทราพร เพชรดีคาย (อ่าน 3849) 29 พ.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างโรงเรียนอุเทนพัฒนากับโรงพยาบาลท่าอุเท (อ่าน 4279) 27 พ.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างโรงเรียนอุเทนพัฒนากับองค์การบริหารส่ว (อ่าน 3913) 27 พ.ค. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ระหว่างโรงเรียนอุเทนพัฒนากับสถานีตำรวจภูธรท่ (อ่าน 4201) 27 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 5346) 08 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 4658) 08 พ.ค. 62
รูปแบบการปักชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 4726) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4816) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4436) 30 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4748) 07 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4131) 06 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4266) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกห้องเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4039) 04 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบห้องเรียน EIS ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4142) 15 มี.ค. 62
ช่วยโหวตให้คะแนนโรงเรียนเทศบาล๔ (อ่าน 3831) 06 ธ.ค. 61
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 4124) 04 ก.ย. 61