ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นานาน่ารู้ รอบรั้วม่วงเหลือง
เผยแพร่ผลงานวชาการครูดุษฎี บุตรบุรี
เผยแพร่ผลงานวชาการครูดุษฎี บุตรบุรี เร่ือง "แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังสรุปโยงเร่ือง(story mapping)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5"
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 1184 ครั้ง