กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิริวัฒน์ ปิติลาพัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเจษฎา ราชบุตร
ครู คศ.1

นายอภินิตย์ บุญตา
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ ติระ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวตรึงฤทัย ชัยสิทธิ์
ครูผู้ช่วย