ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีมากกว่าหรือเท่ากับ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,19:47  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี 2
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,19:46  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน Cross Word ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:39  อ่าน 350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:38  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:37  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:36  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:36  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้านการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:34  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด English Project entitled WIn Win In-Graph 2019
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:26  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมโล่รางวัล English Project entitled GIF as Gift 2018
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:25  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..