ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชชา นิระเคน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,22:56  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : REO 11 MOE AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชชา นิระเคน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,22:53  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชชา นิระเคน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,22:49  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีมากกว่าหรือเท่ากับ 3
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,19:47  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรี 2
ชื่ออาจารย์ : นายไพโรจน์ มาตชัยเคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,19:46  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน Cross Word ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:39  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:38  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:37  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:36  อ่าน 508 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:36  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..