ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานครูที่ปรึกษา ม.1/
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2563,13:23  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ว21/2560 (2561-2565)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2563,12:55  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน-ครู ปี 59-63
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2563,09:15  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2563,15:46  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดละครประวัติศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:04  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ(คปภ.) ชมเชยระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:03  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดละครคุณธรรม รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:57  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารภัญญะ รางวัลชมเชย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:56  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดโครงงานคุณธรรม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:56  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน การประกวดมารยาทไทย รางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:52  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..