ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน Cross Word ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:39  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:38  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ละครสั้นภาษาอังกฤษ SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:37  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:36  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:36  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้านการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 นครพนม
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:34  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด English Project entitled WIn Win In-Graph 2019
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:26  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมโล่รางวัล English Project entitled GIF as Gift 2018
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:25  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับจังหวัด English Project entitled English Word Formation 2017
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:24  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้วิธีการสอนแบบ POWER ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชาวัตร์ ไชยนาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563,13:23  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..